LoadingLoading

찬양팀_자유게시판

True Light Praise

 1. No Image

  Dziewczyny aż do gości

  Istnieją więcej mniej oficjalne imprezy integracyjne. Temu dorośnie jego podnieta a są oraz trochę konwencjonalne imprezy integracyjne. Oraz postanowienia. Wyzwań natomiast wielkości, pozwolą idealnie się grup, aby pamiętać o bieżące istnień...
  Date2019.03.16 Byinojul Reply0 Views16
  Read More
 2. No Image

  민족의 얼 되 찼기 운동

  민족의 얼 되 찼기 운동 일제 강점기 36년간에 외곡되고 조작된 전통 문화(역사)를 바로 잡읍시다. 일제의 망령(기억)에서 해방을 . . .! 오는 8월 15일을 기회로 일본의 잔재(기억) - 아리랑과 무궁화 -를 없에 버립시다. 일본인들이 우리 선조님들의 정신을 ...
  Date2014.07.29 By국민연합 Reply0 Views747
  Read More
 3. No Image

  생명의 주님 피아노,기타 강좌

  Date2013.08.14 By참빛 Reply0 Views952
  Read More
 4. No Image

  안녕하세요

  안녕하세요^^목사님과 성도님들 반갑습니다. 더욱 건강하시라고 몇자 올립니다. 인체 디자인너 해외여행을 하다보면 특히 비행기나 뉴욕의 지하철에서 거대한 몸으로 두 사람의 좌석을 혼자도 비좁도록 앉아있는 광경을 많이 볼 수 있습니다. 기름진 음식에 인...
  Date2012.08.17 By압난유 Reply0 Views1027
  Read More
 5. No Image

  마커스 2012 앨범 들을수 있는곳

  http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sylvester98&logNo=159252753
  Date2012.07.02 By참빛 Reply0 Views1381
  Read More
 6. 합창단.성가대 CD/DVD 제작안내

  [홈페이지.견적 바로가기]http://www.smdn.co.kr 위 주소를 누르시면 SMDN 홈페이지로 바로 이동하실 수 있습니다. webmaster@smdn.co.kr http://www.smdn.co.kr
  Date2012.04.24 Bysmdn Reply0 Views1460
  Read More
 7. 합창단.성가대 CD/DVD 제작안내

  [홈페이지.견적 바로가기]http://www.smdn.co.kr 위 주소를 누르시면 SMDN 홈페이지로 바로 이동하실 수 있습니다. webmaster@smdn.co.kr http://www.smdn.co.kr
  Date2012.04.19 Bysmdn Reply0 Views1270
  Read More
 8. No Image

  CCM 많은 곳

  http://www.alpc.org/gb/bbs/board.php?bo_table=jukebox
  Date2012.03.31 By노근 Reply0 Views1470
  Read More
 9. No Image

  코드별 찬양

  A코드 B 코드 C코드 E코드 Em콛, F코드 G코드 <script src="http://pptworship.tistory.com/plugin/CallBack_bootstrapper?&src=http://s1.daumcdn.net/cfs.tistory/v/0/blog/plugins/CallBack/callback&id=258&callbackId=pptworshiptistorycom25...
  Date2012.03.30 By노근 Reply0 Views6832
  Read More
 10. No Image

  새로운 찬양인도자에게 격려의 메세지를 보냅시다

  경험상 주일 2부예배 찬양인도 결코 쉽지 않습니다...^^:: 주님의 일들이 다 그렇지만요.. 전심전력으로 찬양에 집중하다보면 넉 다운, 번 아웃(Burn out) 됩니다...^^ 콘티작성,악기 및 싱어와의 조화,성도들과의 호흡,,,,, 특히 마음의 부담이 많습니다. 찬...
  Date2012.03.05 By조마에 Reply4 Views1349
  Read More
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1
 

SITE LOGIN :)